Appointments

“Hatalarımı gördüm ve nasıl düzeltebileceğimi öğrendim.”

“İstediğim materyali bana sundular. Bence online eğitimde müthiş bir katkısı var.”

“İlgileri ve verdikleri püf noktalar sayesinde gelişim sağlayabildim.”

ILC Appointments are available for current and former SFL UPP (Hazırlık) students who have not yet passed the proficiency exam. Appointment requests from people who do not meet this criteria will be ignored.

Appointments are available for Study Skills Mentoring and Writing AssistanceUSE THIS LINK TO MAKE AN APPOINTMENT

Study Skills Mentoring Çalışma Becerileri Danışmanlığı can help you learn how to study effectively, how to manage your time, what topics you should study, how to find useful resources,  how to improve in a particular skill, etc.  These sessions are not for help on specific grammar or language topics, but the teacher can help you find useful resources to learn on your own or with a partner. / Çalışma Becerileri Danışmanlığı nasıl etkin ders çalışacağını, zamanını nasıl yöneteceğini, hangi konuları çalışman gerektiğini, yararlı kaynaklara nasıl ulaşabileceğini, belirli bir beceriyi nasıl geliştireceğini öğrenmede yardımcı olur. Bu oturumlar belirli bir dilbilgisi konusunda yardımcı olmak için değildir. Öğretmen kendi öğrenme sürecinde gerekli yararlı kaynakları bulmanda yardımcı olur.

Writing Assistance / Yazma Desteği is focused on improving your academic writing skills for paragraphs and essays.  When you make a writing appointment, you must submit an academic writing sample (paragraph or essay). The teacher will not provide corrections on homework assignments, but will use your writing sample to guide you toward better writing. You must submit your writing sample in a text format like .doc, .rtf, .txt.  Image files are not accepted. / Yazma desteği paragraf ve kompozisyon yazımı için akademik yazma becerilerini geliştirmeye odaklıdır. Randevu aldığınızda akademik bir metin örneği göndermeniz gerekmektedir. Öğretmen, ödevlerinizde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır. Bunun yerine, daha iyi yazmaya yönlendirmek için bu metin örneğini kullanacaktır. Yazı örneğini doc, .rtf, .txt.  gibi text formatlarında göndermeniz gerekmektedir. Resim dosyaları kabul edilmemektedir.

All appointments can be attended individually or with 1-2 friends.  Just one person should make the appointment.  You will get a link to a zoom session from the teacher, and you can share this with the 1-2 friends that you want to invite. /  Tüm randevulara bireysel olarak ya da 1-2 arkadaşınızla beraber katılabilirsiniz. Sadece bir öğrencinin randevu alması yeterlidir. Zoom oturumu için link öğretmen tarafından gönderilecektir. Oturuma katılacak olan arkadaşlarınızla bu linki paylaşabilirsiniz.

If you have any questions, email ilc@itu.edu.tr.