Home

WHEN YOU ENTER THIS CENTER:
You are SCIENTISTS
You are AUTHORS
You are IMPORTANT
You are LEADERS
You are THINKERS
You are CREATORS
You are READERS
You are A FRIEND
You are THE REASON we are here!


The ILC is located in room D221 and is open from 8:30-5:00 every school day. / ILC, 221 no’lu derslikte yer almaktadır ve her okul günü 8:30-17:00 arası açıktır.

The student focus of the Independent Learning Center (ILC) is designed to encourage independence in learning and the development of strong study skills. / Bireysel Öğrenme Merkezi’nin (ILC) amacı öğrencilerin bireysel ve bağımsız öğrenme süreçlerini ve çalışma becerilerini geliştirmeyi teşvik etmektir.

The ILC has four primary programs to support students in their language development. / ILC, öğrencilerin dil gelişimini desteklemek üzere dört ana programdan oluşur.

The CHAT TIME & HELP DESK program offers teacher-moderated sessions for students to develop and practice their spoken communication skills and individual assistance before exams. / CHAT TIME & HELP DESK programı, öğrencilerin konuşma-iletişim becerilerini geliştirmeleri ve pratik yapmaları için öğretmen moderatörlüğünde etkinlikler düzenler.  (Chat Time  & Help Desk in moodle)

The LEARN TOGETHER program helps students find a study partner and develop a regular study habit. / LEARN TOGETHER programı, öğrencilerin bir çalışma partneri bulmalarında ve düzenli bir çalışma alışkanlığı edinmelerinde yardımcı olur. (Learn Together in moodle)

The STUDY ZONE allows for comfortable individual or group study with the use of a variety of print and digital materials. The center has several computers for educational use only. / STUDY ZONE bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları için rahat bir ortam sağlar. Merkezde, kullanmanız için basılı ve dijital pek çok materyal ve sadece eğitim amaçlı kullanım için bilgisayarlar bulunmaktadır.

The WRITING ZONE offers students the opportunity for one-to-one teacher assistance to improve their academic writing, by appointment only. / WRITING ZONE, akademik yazma becerisini geliştirmek üzere randevu alınarak öğretmenle birebir çalışma olanağı sağlar. (Writing Zone in moodle)

This website has a large collection of ONLINE STUDY LINKS that is always being updated. / İnternet sayfasında her zaman güncellenen çok çeşitli ONLINE ÇALIŞMA LİNKLERİ yer almaktadır.

The ILC staff can be reached at ilc@itu.edu.tr or through any of the ILC moodle courses. / ILC çalışanlarına ilc@itu.edu.tr yoluyla ya da herhangi bir ILC moodle kursu aracılığıyla ulaşılabilinir.